ARISTÒTIL

                                    Fragment de L'escola d'Atenes de Rafael.  Plató i Aristòtil parlant


  L’organització política en Aristòtil

En el llibre I de lÈtica a Nicòmac,  Aristòtil defineix la política com: “La primera de les ciències, la més fonamental de totes elles”. Això s’explica per què la política és la ciència de les finalitats més elevades de l’home, en relació amb les altres ciències que són, solament, mitjans.
Aristòtil afirma que l’home és per excel·lència “un animal polític” o “comunitari”. L’home aïllat, en solitud, no pot realitzar-se complertament. I és que l’ésser humà tampoc no és una illa (la paraula que en grec designa un individu aïllat que no es relaciona amb els altres és idiótes)
La finalitat de la ciutat no és tan sols “viure”, és a dir, satisfer les necessitats, sinó també “viure bé”, és a dir, la felicitat. Ètica i política tant en Plató com en Aristòtil són àmbits inseparables; en definitiva, ètica i política tenen el mateix objectiu: el benestar i la felicitat humana.
D’alguna manera l’ètica se subordina o depèn de la política, ja que d’una banda és preferible el bé de la comunitat a la felicitat d’un sol individu. Aristòtil sembla més interessat a analitzar l’estructura sociològica dels estats existents que a elogiar en  l’estat, com després farà  Hegel, la realitat de la idea moral.
Afirma que és necessari distingir entre “millor constitució en absolut” i la “millor constitució possible donades les circumstàncies”, tenint en compte la geografia, la història, etc. Així cada comunitat haurà de trobar l’organització que s’adapti millor a les seves necessitats i recursos.
En la relació de comandament  (relació amo-esclau, home-dona, pare-fill) considera que és una relació natural. Des del punt de vista econòmic, l’esclau és tan sols un “instrument animat”. Des del punt de vista polític, l’esclau està fet per executar el que mana l’amo, el que suposa una participació passiva en la naturalesa racional de l’home, donat que és capaç d’entendre i obeir. En aquest sentit, l’esclavitud és una relació natural que s’exerceix en doble benefici, per a l’amo i per a l’esclau. Això és, sens dubte, una justificació d’Aristòtil de l’esclavitud.
La distinció entre l’esclau i l’amo no és tan clara, donat que la naturalesa fa el que pot, però no sempre el que vol, de manera que pot ocórrer que ànimes d’esclau habitin cossos d’homes lliures, i a la inversa.
Aristòtil, fidel al seu tarannà observador (en el Liceu es van arribar a recollir i analitzar un total de 158 constitucions), estudia la realitat política del seu temps. Arran d’aquests estudis, nega la possibilitat d’un estat perfecte, contràriament al que havia defensat Plató.
La teoria del millor govern és la monarquia, sempre i quan es comporti com una família.  El monarca ha de governar els seus súbdits  amb els mateixos criteris que un pare ho fa sobre els seus fills, és a dir, pensant en el  bé dels seus fills. Si el rei està dotat de prudència, pot millor que la llei (que és imperfecta) jutjar i decidir amb major justícia. Ara bé, un rei es pot deixar portar per la passió, transformant-se en un tirà, que és el pitjor dels governs possibles.
La democràcia és, com deia Plató, el pitjor dels governs bons, però el millor dels dolents. El poble, agafat en conjunt, és una suma de prudència i competència superior a la d’un home sol, i de més difícil corrupció. Aquests passatges marquen en Aristòtil una clara línia antisocràtica i antiplatònica. No s’atura en aquest sistema d’estat (la democràcia) perquè pressuposa un grau d’educació que no existeix en el poble.
Això farà que Aristòtil es decanti al final (donat com són els homes) per l’oligarquia (govern d’un grup reduït) suficientment prudent per sotmetre’s a control. Això suposa, a més a més, una concepció: ciutat petita (que es pot abastar amb la vista), allunyada del mar (no al comercialisme), territori fèrtil i suficientment dividit (per multiplicar el nombre de productors independents), existència d’una classe mitjana (factor decisiu d’estabilitat).
És a dir, que l’ideal aristotèlic econòmic i polític és l’ autarquia i l’autosuficiència.
En els llibres V i VI hi ha una anàlisi sobre la forma de conservar les constitucions.
El millor estat és aquell que mitjançant l’educació inculca als ciutadans la virtut i el millor estat pressuposa  governants virtuosos.

-          la mesura
Acció política:     -     el possible
-          el convenient

Per tant, el millor govern possible per a Aristòtil és aquell que ofereix una major estabilitat i això només es podrà aconseguir fugint dels extrems i de les conductes egoistes. Defensa que la millor comunitat serà la més moderada, aquella en què els ciutadans no siguin ni massa rics ni massa pobres, és a dir, on la classe majoritària sigui la classe mitjana. Per tant, Aristòtil s’atreveix a profetitzar que possiblement el millor règim es trobaria a mig camí antre l’oligarquia i la democràcia.                                                                                                      Ramon de Masramon i Fontanals

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada